X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

 مرگ هر چه کرده است و هرچه می کند

بی اجازه می کند

بعد مرگ نیز

مرگ دیگری جنازه را

تازه می کند

کو؟ کجاست آن که مرگ را جنازه می کند؟
«زهیر توکلی»