X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

من آزاد آفریده شده ام پس آزادم! 

من خودم را به هیچ قیدی وابسته نمی دانم! 

نبیند مرا زنده با بند کس 

که روشن روانم بر این است و بس!  

تنها چیزی که میتونه منو تحت فشار قرار بده کفشمه!