X
تبلیغات
رایتل

من آزاد آفریده شده ام پس آزادم! 

من خودم را به هیچ قیدی وابسته نمی دانم! 

نبیند مرا زنده با بند کس 

که روشن روانم بر این است و بس!  

تنها چیزی که میتونه منو تحت فشار قرار بده کفشمه!